wienkcoachingtwente

Coaching

Als een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, faalangst heeft of gepest wordt, kan dat vele oorzaken hebben. Je merkt het omdat je kind anders reageert; je kind kan onzeker zijn, verdrietig zijn, slecht slapen, klagen over buik- en hoofdpijn, een kort lontje hebben, stiller zijn of zich anders gedragen dan ‘normaal’. Ook schoolresultaten kunnen achteruit gaan.

Professioneel en oplossingsgericht

WIENK Coaching en Begeleiding kan dan helpen. We zoeken samen naar praktische handvatten om het ‘probleem’ om te lossen. Belangrijk daarbij is dat het kind zich op haar of zijn gemak voelt. Door met het kind te kletsen, te tekenen, en door te kijken en te luisteren, kom ik er achter wat er aan de hand is en welke aanpak voor de betreffende situatie het meest geschikt is.

Zelfvertrouwen is de basis van gedrag

Samen stellen we doelen en zetten we de talenten van het kind in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ik maak daarbij gebruik van veel verschillende methodieken en trainingsvormen  om de juiste aanspreekvorm te vinden.

Coaching voor kind én ouders

Het kan zijn dat er iets veranderd is in de gezinssituatie, waardoor het kind zich niet fijn voelt. In het geval van een scheiding bijvoorbeeld; daar heeft een kind bijna altijd last van. WIENK Coaching en Begeleiding is er voor het kind én de ouders , om vanuit de huidige situatie te ontdekken welke mogelijkheden er zijn en positieve verandering te brengen. We kunnen dan met hele ‘systeem’ aan de slag gaan. Ik ben altijd open en duidelijk naar de ouders en voer gesprekken met ouders als daar behoefte aan of aanleiding voor is. Indien er sprake is van zware problematieken, verwijs ik indien nodig door naar een therapeut.

Maak een afspraak

Zie je dat je kind niet zo lekker in zijn vel zit? Is er iets veranderd in je gezinssituatie of op school? Weet je niet of het nodig is hier hulp bij te zoeken, maar zou je dat graag een keer willen bespreken? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wie voor zichzelf opkomt en rekening houdt met andermans grenzen wordt gewaardeerd en gerespecteerd!