wienkcoachingtwente

Kinderen en Pubers

Ouders constateren vaak als eerste ongewenst gedrag of een probleem bij hun kind. Ik werk volgens het principe dat een probleem er nooit zonder reden is (medisch aantoonbare feiten buiten beschouwing gelaten) maar dat er iets positievers voor in de plaats kan komen.

Bouwen aan zelfvertrouwen en weerbaarheid

Ik begeleid kinderen, pubers en jongvolwassenen om tot een oplossing te komen bij ongewenst gedrag of als hij of zij niet lekker in zijn/haar vel zit. Samen stellen we doelen en zetten we de talenten van het kind in om vooruit te gaan. We kijken niet teveel terug naar het verleden, maar bouwen aan een toekomst vol zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Gedrag veranderen
  • Boos?
    Het laat zien dat je voor jezelf op kan komen, maar luisteren ze ook naar je? Hoe kan je de boosheid omzetten in ander, zinvoller gedrag?
  • Bang?
    Angst beschermt je. Maar hoe kun je er voor zorgen dat het je niet belemmert?
  • Fouten maken?
    Laat maar eens zien wat je wel kunt en dan zoeken we samen wat je er nog bij kunt leren.
“Zelfvertrouwen is de basis van gedrag”

Wil je meer weten over mijn manier van coachen? Neem dan gerust contact  op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Ik werk met kinderen en pubers die:

● onzeker zijn
● moeilijk sociale contacten (vriendjes en vriendinnetjes) maken
● weinig zelfvertrouwen of een minder goed zelfbeeld hebben
● wat extra aandacht of een steuntje in de rug kunnen gebruiken
● faalangst hebben of op een andere manier angstig zijn
● het lastig of spannend vinden om zich te presenteren (bijv spreekbeurt houden)
● de overgang naar de brugklas moeilijk vinden
● etc.

Samen stellen we doelen en zetten we de talenten van het kind in om vooruit te gaan.